Databank Verkiezingsuitslagen

v1.3.1.8

Databank verkiezingsuitslagen

De databank begint in 1848 toen in Nederland directe verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden werden ingevoerd. Op dit moment bevat de databank vooral verkiezingsuitslagen voor de Tweede Kamer, voor de Nederlandse zetels van het Europees Parlement en van het nationaal referendum uit 2005. Met het ontsluiten van de verkiezingsuitslagen voor de Eerste Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden is nog slechts een bescheiden begin gemaakt. Deze data zullen de komende jaren worden toegevoegd.

Indeling databank in twee tijdvakken
In de loop van de tijd is het Nederlandse kiesstelsel verschillende malen gewijzigd. Van deze wijzigingen heeft alleen de overgang van het districtenstelsel naar de evenredige vertegenwoordiging in 1917 belangrijke gevolgen voor de inrichting van de databank. Onder het districtenstelsel (1848-1918) werd in kiesdistricten op personen gestemd en onder de evenredige vertegenwoordiging (1918-heden) op lijsten. Bij 1918 is daarom een knip gezet in de databank. De gebruiker selecteert niet uit de gehele databank maar dient eerst een keuze te maken tussen de periode voor en de periode na 1918.

Gebruikershandleiding databank
Een gebruikershandleiding is te vinden op de homepage van de twee hoofdperioden: Uitslagen 1848 – 1917 en Uitslagen 1918 – heden.

Bronnen
De databank is voor een belangrijk deel gevuld met verkiezingsuitslagen die uit andere databanken afkomstig zijn. Zo heeft het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis de verkiezingsuitslagen voor de Tweede Kamer uit de periode 1848-1917 ter beschikking gesteld, het Onderwijsinstituut Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam de verkiezingsuitslagen voor de Tweede Kamer tussen 1946 en 1977, en het Centraal Bureau voor de Statistiek de uitslagen uit de periode 1981-1998 evenals de uitslagen van de verkiezingen voor de Nederlandse zetels voor het Europees Parlement vanaf 1989. De Kiesraad bedankt de beheerders en eigenaren van deze data voor de bereidwilligheid waarmee zij deze belangeloos ter beschikking hebben gesteld.

Om verder te gaan dient u een keuze te maken tussen de periode vóór of na 1918.

Aanmaken kaarten

Voor het aanmaken van kaarten van kiesdistricten (1848-1917) gaat u naar:

http://nlgis.dans.knaw.nl/kies/Home.ctrl

Voor het aanmaken van kaarten uit de periode 1918-1997 gaat u naar:

http://nlgis.dans.knaw.nl/HGIN/Home.ctrl


Downloads

Download hier de codes van de kiesdistricten (1848-1917) benodigd voor het aanmaken van kaarten:

Codes kiesdistricten

Download het volgende document als u problemen ondervind met het in Excel importeren van uw CSV downloads:
CSV Help


Meest recente verkiezingsuitslag

Met de onderstaande link gaat u altijd naar de meest recente verkiezingsuitslag
Ga naar de meest recente verkiezinguitslag >>