Copyright en open data

Tenzij anders is vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. De data zijn te downloaden in een CSV-formaat. Van sommige verkiezingen zijn de data ook als EML-formaat beschikbaar en te vinden op data.overheid.nl.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. De Kiesraad stelt er wel prijs op als de naam ‘Kiesraad’ als bron wordt vermeld. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Kiesraad zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.