Over Databank verkiezingsuitslagen

De Kiesraad heeft de Databank Verkiezingsuitslagen ontwikkeld om uitslagen toegankelijk te maken. De uitslagen die hier worden gepubliceerd gaan terug tot 1848. De Databank is samengesteld uit verschillende bronnen, waaronder die van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (de verkiezingsuitslagen voor de Tweede Kamer uit de periode 1848-1917), het Onderwijsinstituut Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam (de verkiezingsuitslagen voor de Tweede Kamer tussen 1946 en 1977) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (de uitslagen uit de periode 1981-1998 evenals de Nederlandse verkiezingsuitslagen van het Europees Parlement vanaf 1989). De Kiesraad is de beheerders en eigenaren van deze data dankbaar voor het beschikbaar stellen van deze data. Ook voor de bereidwilligheid waarmee zij dat belangeloos hebben gedaan. Verder is de Kiesraad NLGIS dankbaar voor het beschikbaar stellen van meerdere kaartbestanden van Nederland.

Aantal uitslagen
De Databank omvat inmiddels de uitslagen van meer dan 700 stemmingen. De Kiesraad probeert nog steeds om ontbrekende uitslagen te verzamelen, te digitaliseren en in de databank op te nemen. Een deel van de verkiezingen vanaf 2012 bevat nu ook uitslagen op stembureauniveau.

Het Nederlandse verkiezingsproces
Het Nederlandse verkiezingsproces is in de loop van de tijd verschillende malen gewijzigd. Inmiddels heeft Nederland een kiesstelsel op basis van evenredige vertegenwoordiging. Hoe verkiezingen verlopen en welke wettelijke procedures daarbij gelden, staat uitgebreid beschreven op de website van de Kiesraad: www.kiesraad.nl.