Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de toegankelijkheidseisen toe. Overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Kiesraad.

Toegankelijkheidseisen

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen goed te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Onderzoek

De Kiesraad heeft een verkennend onderzoek naar de toegankelijkheid van de website laten uitvoeren. De geconstateerde afwijkingen worden opgelost. Ook wordt er een volledig onderzoek uitgevoerd, dit zal op regelmatige basis herhaald worden.

Contact

Heeft u vragen, of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt te zijn? Neem dan contact met ons op.