Partij

Rooms Katholieke Partij Nederland (RKPN)

Laatste verkiezing:
25 mei 1977
Eerste verkiezing:
29 november 1972
Bekijk profiel bij Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen →