Gemeenteraad 14 juni 1939

Uitslag

Maastricht

  • 34.324 kiesgerechtigden
  • 31.643 (92,19%) opkomst
  • 1.257 (3,97%) blanco stemmen
  • 786 (2,48%) ongeldige stemmen
  • 29.600 geldige stemmen

Rooms-Katholieke Staatspartij

57,39%
  • 16.988 stemmen

Overige partij(en) met zetel(s)

14,72%
  • 4.357 stemmen

Overige partij(en) zonder zetel(s)

3,5%
  • 1.036 stemmen