Gemeenteraad 19 maart 2014

Uitslag

Menameradiel

 • 10.602 kiesgerechtigden
 • 6.384 (60,22%) opkomst
 • 24 (0,38%) blanco stemmen
 • 15 (0,23%) ongeldige stemmen
 • 6.345 geldige stemmen

Gemeentebelangen Menaldumadeel

31,88%
 • 2.023 stemmen
 • 5 zetels

FNP

18,61%
 • 1.181 stemmen
 • 3 zetels

CDA

17,57%
 • 1.115 stemmen
 • 3 zetels

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

16,49%
 • 1.046 stemmen
 • 2 zetels

VVD

7,88%
 • 500 stemmen
 • 1 zetels

GROENLINKS

7,57%
 • 480 stemmen
 • 1 zetels