Nationaal referendum 1 juni 2005

Uitslag

"Bent U voor of tegen instemming door Nederland met het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa?"

Nederland

  • 12.172.740 kiesgerechtigden
  • 7.705.156 (63,3%) opkomst
  • 58.741 (0,76%) blanco stemmen
  • 7.646.415 geldige stemmen

Tegen

61,54%
  • 4.705.685 stemmen

Voor

38,46%
  • 2.940.730 stemmen